Hiển thị một kết quả duy nhất

350.000
550.000
550.000
650.000
350.000
380.000
300.000
500.000