Hiển thị một kết quả duy nhất

350,000
530,000
430,000
600,000
300,000
380,000
300,000
500,000