Hiển thị một kết quả duy nhất

350.000
450.000
530.000
430.000
600.000
300.000
400.000
400.000