Hiển thị một kết quả duy nhất

350.000
450.000
550.000
550.000
650.000
350.000
400.000