Cọp Con [2 mẫu]

4,500,000

Mẫu Cọp Con.

Nhân flan gia truyền bên trong – bao BÉO & DAI,

Rau câu bên ngoài – bao GIÒN & BÉO (tùy chọn rau câu mứt trái cây dai).

Giá từ 250k.

Tham khảo bảng giá.