[2 models] Cọp Con

300,000

Mẫu Cọp Con.

Nhân flan gia truyền bên trong – bao BÉO & DAI,

Rau câu bên ngoài – bao GIÒN & BÉO (tùy chọn rau câu mứt trái cây dai).

Giá từ 250k.

Tham khảo bảng giá.

[2 models] Cọp Con

300,000